Cẩm nang công nghệ vi tính

Laptop

Do ảnh hưởng của dịch cúm Corona, sản phẩm Mac Pro của Apple có thể sẽ phải dời ngày mở bán. Tình hình dịch cúm Vũ Hán (coronavirus) đang ảnh hưởng xấu đến việc…