Cẩm nang công nghệ vi tính

Google chặn các video quảng cáo trên Chrome theo tiêu chuẩn của liên minh quảng cáo

, , 247 lượt xem

Theo tiêu chuẩn mới của Liên minh cho quảng cáo tốt hơn (Coalition for Better Ads announced) đặt ra, thì Google đã có tuyên bố mới là sẽ bắt đầu chặn các quảng cáo trên các trang web vi phạm nguyên tắc từ ngày 05/08.

Theo Liên minh, thì tiêu chuẩn mới tập trung vào các video dạng ngắn, có thời lượng 8 phút hoặc ngắn hơn. Để phát triển tiêu chuẩn, liên minh đã dựa vào dữ liệu từ 45.000 người dùng ở tám quốc gia, chiếm 60% chỉ tiêu quảng cáo toàn cầu.
Theo nghiên cứu, thì liên minh đã xác định rằng có ba loại quảng cáo xâm nhập nội dung video dạng ngắn. Đó là, quảng cáo kéo dài từ 31 giây trở lên và không cung cấp tùy chọn bỏ qua trong 5 giây đầu tiên; quảng cáo làm gián đoạn giữa chừng và phát lại; quảng cáo hiển thị hơn 20% diện tích video.
Năm 2018, hãng Google bắt đầu chặn một số quảng cáo trong trình duyệt Chrome theo mặc định.
Thông báo này được đưa ra, cũng có khả năng các trình duyệt khác sẽ tuân theo. Đồng thời, Google cho biết, họ cũng sẽ xem xét hệ thống quảng cáo trên YouTube để đảm bảo nó cũng tuân thủ các tiêu chuẩn.

MB