Cẩm nang công nghệ vi tính

Cửa hàng Vi Tính Lữ Gia nằm ở đâu?

18 lượt xem

Cửa hàng Vi Tính Lữ Gia ban đầu nằm ở quận 10 toạ lạc đường Lữ Gia. Hiện nay đã dời đi nơi khác

Hiện nay, nghe mấy anh em trong máy vi tính truyền miệng. Là dời qua quận 10, nằm ở trên đường Lê Đại Hành. Được gọi là vitinhlugia – Thắng.

Còn vitinhlugia.vn – An thì qua bên khu vực Trần Đình Trọng.